Ruukkiasuntojen myynnistä lausuntoja hallinto-oikeudelle

Etelä-Uusimaa 31.1.2013
Kaupungin mielestä vain perusteettomia valituksia
Ruukkiasuntojen myynnistä lausuntoja hallinto-oikeudelle

(Raasepori) Kaupunginhallitus on hyväksynyt osaltaan Raaseporin kaupungin lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle kolmessa Ruukkiasunnot kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntiä ja esisopimusta koskevassa valituksessa.

Viime vuonna tehdystä yhtiön myyntipäätöksestä jätettiin kymmenkunta oikaisuvaatimusta. Lopullista kauppakirjaa ei voi allekirjoittaa ennen kuin kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman.

Ostajan kanssa tehtiin sen vuoksi esisopimus, joka sitoo molemmat osapuolet sopimukseen Ruukkiasuntojen osakekaupasta.

Kaupunki torjuu kaikki syytökset

Patrick Bayer ja Anu Mykrä valittivat hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen päätöksestä, jolla oikaisuvaatimus esisopimuksen hyväksymispäätöksestä hylättiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa esisopimuksen Olli Muuraisen Hjärnbruket Oy:n kanssa Ruukkiasuntojen osakkeiden myynnistä. Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja kieltää sen täytäntöönpanon.

Kaupungin mukaan valitus tulee hylätä perusteettomana, sillä päätös esisopimuksesta ei ollut virheellinen, kaupunginhallitus ei päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

“Koska valitus on perusteeton, ei ole syytä kieltää päätöksen täytäntöönpanoa tai määrätä kaupunkia korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja“, kaupunginhallitus lausuu.

“Ei kyse vuokralaisten oikeudesta”

Lausunto hallinto-oikeudelle on varsin pitkä ja siinä todetaan mm. että päätös tarjouskilpailun voittajasta perusteltiin laajasti.

“Esisopimus yhtiön osakkeiden myynnistä on yksityisoikeudellinen sopimus kaupungin ja ostajan välillä. Sopimuksen hyväksymisessä ei ole kyse yhtiön omistamissa rakennuksissa vuokralaisina asuvien henkilöiden oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta, joten kyseiset henkilöt eivät ole asianosaisia, joita tulisi kuulla hallintolain mukaisesti“, kaupunki lausuu.

Kaupunki katsoo myös, että väitteet menettelyvirheistä, yhden yrittäjän tukemisesta ja kuntalaisten perusoikeuksien rikkomisesta eivät ole totta.

Vastaus Kari Teerimäen tekemään valitukseen on samansisältöinen. Teerimäki vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan valituksenalaisen päätöksen, koska se on syntynyt hänen mukaansa virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja päätös on muutenkin lainvastainen.

Uudetkin liitteet päätösten linjassa

Valituksen mukaan päätöksenteon jälkeen allekirjoitetun esisopimuksen liitteenä olevaa kauppakirjaluonnosta on muutettu siitä, mitä se oli kaupunginhallituksen päätöksen yhteydessä ja esisopimuksessa on myös uusia liitteitä.

Kaikki esisopimukseen lisätyt liitteet liittyvät kaupungin mukaan maanvuokrasopimukseen, josta tehtiin luonnos kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Pia Alanne, Auni Pelho ja Juha Toutain ovat valittaneet hallinto-oikeuteen päätöksestä hylätä valittajien oikaisuvaatimus, joka liittyi esisopimuksen hyväksymiseen ja edustajan nimeämiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Valittajien mukaan on erityisiä syitä selvittää, onko paras mahdollinen valinta nimittää yhtiön hallitukseen päätöksessä mainitut henkilöt. Alkuperäiseen valitukseen sisältyi hakemus siitä, että oikeus vahvistaisi yhtiön asukashallinnon toimittaneen jo vuonna 2009 kaupungille tarjousasiakirjat yhtiön osakkeiden ostamisesta. Kyseinen hakemus on kuitenkin poistettu.

Raaseporin kaupunki katsoo, että valitus ja siinä esitetyt vaatimukset ovat kaikilta osin perusteettomia ja valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.