Ruukkiasunnot-yhtiö myy Hammarborgin Muuraiselle 615.000 eurolla

Etelä-Uusimaa
24.3.2013
”Ruukkiasuntojen käyttöaste turvataan myynnillä”
Ruukkiasunnot-yhtiö myy Hammarborgin Muuraiselle 615.000 eurolla

(Raasepori) Ruukkiasunnot -yhtiön hallitus on päättänyt laittaa myyntiin kaksi yhtiön omistuksessa olevaa rakennusta, jotka ovat Rosehill Fiskarissa ja Hammarborgin vuokratalo Pinjaisissa. Myynnillä saadaan vähennettyä kaupungin omistuksessa edelleen olevan yhtiön velkoja ja erilaisia kiinteitä kuluja.

Hallituksen puheenjohtaja Rauno Kousa kertoo Rosehillin menevän avoimeen myyntiin kiinteistönvälittäjälle. Hammarborg myydään suoraan joko Hjärnbruket Oy:lle tai Billnäsin ruukki Oy:lle, jotka ovat molemmat yrittäjä Olli Muuraisen yhtiöitä. Ruukkiasuntojen hallitus on hyväksynyt ostotarjouksen.

-Hammarborgin hinta on 615.000 euroa ja se perustuu kahden kiinteistönvälittäjän arvion keskiarvoon. Ostajan ensivaiheen hinta-arvio oli huomattavasti alempi ja toteutuneeseen hintaan päästiin tiukkojen neuvottelujen jälkeen, Kousa kertoo.

Hinta on hänen mukaansa myös lähes 10 prosenttia korkeampi kuin koko yhtiön keskihinta. Kousa toteaa Hammarborgin korjausvelan olevan miljoonan euron luokkaa ja noin tuhat euroa neliömetriltä.

-Yritämme saada yhtiön taloutta edes jonkinlaiseen tasapainoon ja sen vuoksi hallitus voi myydä rakennuksia. Olemme tarkistaneet tämän olevan laillista. Kauppahinnat menevät suoraan kaupungille lainojen maksuun, hän sanoo.

”Ensiksi luovutaan ylikapasiteetista”

Ruukkiasunnot -kiinteistöosakeyhtiön 105 vuokra-asunnosta on tyhjänä tällä hetkellä noin 20 asuntoa. Yhtiön omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on noin 81 prosenttia, mikä on kaupunginjohtaja Mårten Johanssonin mukaan erittäin huono. Käyttöasteen pitäisi olla ainakin 95 prosentin paikkeilla.

-Myynti pienentää myös rakennusten vaatimaa huomattavaa ylläpito- ja peruskorjaustarvetta, joiden rahoittamiseen yhtiöllä ei ole varoja. Myynneillä voidaan myös parantaa yhtiön asuntojen käyttöastetta. Jotain on tehtävä, koska asuntoja on niin paljon tyhjillään, Johansson perustelee.

Hammarborgin myynti vastaa Johanssonin mukaan likipitäen yhtiön asuntojen nykyistä tyhjäkäyntiä. Myös Hammarborgissa on tyhjiä asuntoja, jotka rasittavat yhtiön taloutta.

-Nyt on tehtävä jotain, jotta kaikki ei kaadu Raaseporin syliin. Tietyt tahot yrittävät saada kaikin keinoin yhtiön konkurssiin ja päästä apajille sitä kautta. Me taas yritämme välttää konkurssin, koska riski on kokonaan kaupungilla, Johansson arvioi.

-Yhtiöllä on lainaa edelleen 4 miljoonaa euroa, mikä rasittaa suoraan kaupungin taloutta. Meidän on pakko yrittää tasapainottaa, koska kauppa ei ole valmis. Tässä ensimmäinen vaihe on ylikapasiteetista luopuminen, Johansson sanoo.

”Eteenpäin muuallakin kuin oikeudessa”

Johansson kertoo kaupungin ja yhtiön hallituksen miettineen vaihtoehtoja, joilla asioita saadaan eteenpäin muutenkin kuin oikeussaleissa.

-Hallitus voi myydä rakennuksia käypään hintaan ja muutoin yritämme edetä Ruukkiasuntojen myynnissä edelleen alkuperäisen suunnitelman mukaan, Johansson sanoo. Rakennusten myyntiehdoista on sovittu yhdessä Muuraisen kanssa.

-Muuraisen täytyy miettiä, mitkä ovat hänelle tärkeitä kohteita ja Raaseporin kannalta ykkösasia on saada rakennuksista käypä hinta ja rahojaan takaisin, Johansson kiteyttää. Hänen mukaansa on myös edelleen mahdollista, että osakekauppa Muuraisen kanssa ei edes toteudu ja siihenkin on varauduttava.

Ruukkiasuntojen talous on ollut kauan heikko ja yhtiö on ollut viime vuodet vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa. Tappio vuodelta 2011 oli 83.400 euroa ja 77.500 euroa viime vuonna. Lisäksi yhtiöllä on kaupungin mukaan melkein 115.000 euron vuokrasaatavat, mikä on noin 22 prosenttia yhtiön vuokra- ja käyttökorvaussaatavista. Summa vastaa suunnilleen 2,5 kuukauden saatavia.

-Tilanne yhtiössä on kaiken kaikkiaan hankala ja taloustietojenkin saanti on ollut vaikeaa. Hallitus on tehnyt tässä ison työn. Isännöitsijää on vaihdettu jo neljä kertaa. Hjärnbruket Oy otettiin mukaan hallitukseen, koska sillä on yhtiössä ja rakennusten säilymisessä oma intressi, Johansson sanoo.

Yhtiö maksaa velkaansa kaupungille

Kaupunki on myöntänyt jo aiemmin Ruukkiasunnoille lyhytaikaisen lainan, jolla yhtiö on maksanut Valtiokonttorille 3,6 miljoonan euron valtion lainan. Hjärnbruket Oy on juridisesti ottanut hoitaakseen isännöintitehtävät, joista nykyinen isännöitsijä vastaa.

Ruukkiasunnot voi mm. päättää mahdollisista asuntojen tai rakennusten myynneistä esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Asuntojen ja rakennusten mahdollisesta myynnistä saadut tulot yhtiön hallituksen (ei siis Muuraisen, kuten torstain EU:ssa 21.3. epähuomiossa kirjoitettiin) tulee käyttää kokonaisuudessaan kaupungin antamien lainojen lyhennyksiin, kunnes ne on maksettu. Hallitus päättää lisäksi välttämättömistä rakennusten korjauksista.

Yhtiön väliaikaishallinnon kausi päättyy, kun kaupungin päätös myydä asunto-osakeyhtiön osakkeet saa lainvoiman. Järjestely on voimassa myyntiin liittyvien valitusten käsittelyn ajan. Yhtiö on siihen saakka kaupungin omistuksessa.

-Ylimenokauden hallinnosta sovittiin viime syksynä kun kävi selväksi, että Ruukkiasuntojen osakekauppaa ei saada maaliin vuoden 2012 aikana. Syksyllä sovittiin lähes kaikesta ja sen mukaan on eletty hallinto-oikeuden päätöksiä odoteltaessa, Johansson sanoo.