Haastateltavana Seppo Pailos

Yli 30 vuotta kylillä asuneen Seppo Pailoksen muistoja kotiruukista:

Mistä perhe Pailos keksi tulla Fiskarsiin, ja mikä oli Fiskarsin ensimmäinen kunnan vuokratalo? Ensimmäinen kesänäyttely järjestettiin Tupapuodissa vuonna 1982. Miltä Fiskars näytti 80-luvun alussa?

Kertomus siitä, miten isältä pojalle periytynyt sepän ammatin jatkuminen katkesi Kullassa. Muutama huomio myös silloisesta palvelutasosta ja vapaa-ajan toiminnasta.

1980-luvun metallisteollisuuden ahdinko vaikutti näkyvästi Pailosten uuteen asuinympäristöön.

Tietoa Expohja -näyttelyistä sekä niiden käynnistäjästä, Matti Honkalasta. Muistoja Fiskarsin kyläseuran perustamisesta.

Haastattelun lopuksi pohdinnassa muun muassa Fiskarsin kylän nykytila. Kertoessaan syitä sille, miksi kannattaa valita Fiskars asuinpaikaksi, Pailos painottaa nuorisotyön tärkeyttä.