Uuden ohjelmasarjan esittely: Tämän minä luin

Tämän minä luin

Kulunut kevät sulki Suomessa koulut, kirjastot ja kirjakaupat. Eristäytyminen on kaventanut elämää monin tavoin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti on ollut paljolti vanhempien osaamisen ja jaksamisen varassa. Viime viikot voimassa olleita rajoituksia aletaan pikkuhiljaa purkaa, mutta pandemia vaikuttaa yhä ihmisten sosiaaliseen käyttäytymiseen ja liikkumiseen sekä harrastamiseen. Uusi haasteita tarvitaan!

Radiofiskars käynnistää uuden hankkeen ja ohjelmasarjan nimeltä Tämän minä luin. Siinä lapset ja nuoret kertovat lukemistaan kirjoista. Hanke tarjoaa luettavat kirjat lukijoiden oman mieltymyksen mukaan, kirjat saa omaksi. Tavoitteena on oppia uudella tavalla ymmärtämään lukemaansa ja sanallistamaan lukukokemuksensa.

Tämän minä luin ohjelmasarjan ensimmäiset jaksot toteutetaan neljän fiskarilaisen koululaisen kanssa. Pääsääntöisesti hanke toimii lukuvuoden aikana, mutta pandemian vuoksi siihen voi osallistua myös kesällä 2020. Hanke toteutetaan yhteistyössä Raaseporin suomenkielisten peruskoulujen ja lukion kanssa.

Raaseporin alueella toimii 9 suomenkielistä koulua, joista yksi on lukio. Koulujen koot vaihtelevat kyläkouluista keskustojen suuriin oppilaitoksiin. Niiden mahdollisuudet tarjota varsinaisen opetusmateriaalin lisäksi oppimista tukevaa ja elävöittävää materiaalia vaihtelee suuresti. Tämän minä luin -hankkeen tavoitteena on kohentaa suomenkielisten oppilaiden mahdollisuutta lukukokemusten laajentamiseen, luetun analysoimiseen ja tätä kautta lukuharrastuksen jatkuvuuteen.

Miten tämä hanke toimii?

Tämän minä luin -hankkeessa lapset ja nuoret valitsevat kukin mieleisensä kirjan, jonka he esittelevät radiofiskarsissa. Mikäli esittelyn tekeminen radioon tuntuu hankalalta, voi sen tehdä myös kirjallisena. Sitä varten radiofiskarsiin perustetaan oma blogi.

Radiofiskarsin lisäksi ohjelmasarja lähetetään sosiaalisessa mediassa, koulujen Wilma-tiedotuksen ja Uutta koulua -hankkeen kautta. Konseptista tiedotetaan monipuolisesti mediassa, jotta sitä voisi hyödyntää muissakin oppilaitoksissa.

Luettavista kirjoista laaditaan suosituslista, jolta oppilaat valitsevat oman lukusuosikkinsa. Tavoitteena on hankkia monipuolinen ja jatkuvasti päivitettävä kirjalista, jotta tarjonta on riittävän laaja. Lista on ohjeellinen, ja oppilailla on mahdollisuus esittää omat toiveensa.

Kirjaesittelyä varten laaditaan työskentelyä tukeva ohjeisto, jossa kerrotaan mitä esittelyn teossa on hyvä huomioida. Tästä tehdään myös äänite, joka on vapaasti kaikkien kuultavana.

Mikäli hanke kehittyy myös kirjoittamisharrastukseen, radiofiskarsilla on pienimuotoista kirjajulkaisutoimintaa ja mahdollisuus julkaista vuosittain matalalla kynnyksellä muutama kirja.

Miten Tämän minä luin -hankkeeseen voi osallistua?

Tämän minä luin –hankkeeseen voi tässä vaiheessa osallistua ottamalla yhteyttä radiofiskarsiin itse, vanhempien tai opettajan kautta. Hankkeen kehitysmahdollisuuksiin ja tavoitteisiin palaamme vielä kevään aikana yhdessä opetuspäällikkö Minna Lumpeen kanssa.

Hanke on osa opetussuunnitelman toteutusta Raaseporin suomenkielisissä peruskouluissa. Se on myös osa ns. avautuvien oppimisympäristöjen kehittämistä. Opetuspäällikkö Minna Lumme kertoo, että Raaseporissa on aloitettu ns. avautuvien oppimisympäristöjen kehittäminen. Se merkitsee, että fyysiseen oppimisympäristöön lisätään sosiaalisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä joiden kehittämisen painopistealueiksi on valittu kunnan erityiset vahvuudet:

1) Taide-, kulttuuri-, käsityö- ja muotoiluosaaminen

2) Kestävä kehitys

3) Hyvän oppimisen edellytysten vahvistaminen

Oppimisympäristöjen kehittämisessä luodaan kumppanuuksia kunnan eri toimijoiden kanssa, ja radiofiskars on niistä yksi. Alkavan yhteistyön avulla voidaan: Lisätä erilaisten sisältöjen saavutettavuutta erilaisissa kouluissa. Tämä lisää lasten ja nuortenyhdenvertaisuutta ja koulujen käytössä olevia voimavaroja

Lisäksi voidaan kannustaa lapsia ja nuoria sisällöntuottajina ja tätä kautta vahvistaa lasten osallisuutta demokraattisessa yhteiskunnassa

Kolmantena tavoitteena on lisätä lasten elämänsisältöjä ja myös kiinnostuneisuutta kirjallisuuteen sekä muihin taidemuotoihin. Lukuharrastuksen lisääminen on keskeinen valtakunnallinen kehittämistavoite.

Yhteistyö vahvistaa myös lasten ja nuorten viestintä- ja mediaosaamista yhteistyössä viestintäalan ammattilaisten kanssa. Opetus niveltyy luonnollisena osana perusopetuksen opetussuunnitelman äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän ja mediakasvatuksen opintoihin.

Radiofiskars on yhteisöllinen nettiradio, joka toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Sen ensimmäinen ohjelma lähetettiin keväällä 2012. Radiofiskars on avoin yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan radion tekemistä.

Radiofiskarsin toimintaa tukee Sophie von Julinin säätiö. Uutta koulua -hanke tukee tulevia kirjahankintoja.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.