Niittyjen merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiselle 2/3

II Miksi niitty on erityisen monimuotoinen ja miten se näkyy kasvi- ja eliölajistossa? Niittyjen merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiselleNiitty mielletään värikkääksi kukkamereksi, joka houkuttelee pölyttäjiä. Viime vuosinaniittyjen perustamista on markkinoitu luonnon monimuotoisuuden edistäjänä sekähelppohoitoisena ja edullisena ratkaisuna nurmikon sijaan.Luonnon monimuotoisuuden kannalta oleellisia ovat luonnonniityt ja pitkään käytössäolleet laidunmaat eli perinnebiotoopit. Niityillä on pitkään ollut merkittävä rooli … Jatka artikkelin Niittyjen merkitys luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiselle 2/3 lukemista